ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ-ਤ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਪਰ ਲੋਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌ-ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕਿਓਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਪਰ ਆਓਣਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਕ ਨ-ਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨ-ਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਏਨਾ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਨਾਲ ਏਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸ-ਦਮਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਏਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵੱਡੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਓਨਾ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉ-ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਏਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਡਾ ਘਾ-ਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਮਾ-ੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਚ ਸੋ-ਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਡਾ ਧ-ਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿਹਿਰ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ-ਦਮਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਾ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ।

 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ-ਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਪਿੱਛੋ ਓਨਾ ਨੂੰ ਹਸ-ਪਤਾ-ਲ ਦਾਖ-ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਓਥੇ ਓਨਾ ਦਾ ਇ-ਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾ-ਜ ਓਨਾ ਦਾ ਦਿ-ਹਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹ ਗੁਰ-ਦਿ-ਆਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋ ਪੀ-ੜਤ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅ-ਫ਼-ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਓਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱ-ਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਡਾ ਘਾ-ਟਾ ਏਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਨਾ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਝੱ-ਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂ-ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ।ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *