ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ।ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਲੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਬੈਂਕ ਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਲੈ ਚਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾੜੇ ਵੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *