GST ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ,ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ GSTIN ਭਾਵ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ / ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ. ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ, ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਬਿੱਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਰਾਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂੰ ‘ਤੇ ਸਰਚ GSTIN/UIN ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ. ਲਿਖਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੰਬਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਅਰਥਾਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਅੰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ ਅੰਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ Z ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕ 15ਵਾਂ ਅੰਕ ਚੈੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *