ਪੰਜਾਬ ’ਚਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਛਾਈ ਰਹੀ । ਪਰ ਕਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਟੋ ਘਟ ਤਾਪਮਾਨ 18 ਡਿਗਰੀ …

Read More